Swift Atletiek

Update omtrent Corona virus. (Update 15-10)

donderdag 15 oktober 2020

(Update 15-10)

Beste leden,

Zoals wellicht iedereen wel mee heeft gekregen zijn afgelopen woensdag weer een aantal aangescherpte maatregelen van kracht gegaan. En dat betekent ook weer wat voor de sportbeoefening bij Swift.

Volwassenen mogen in groepjes van maximaal 4 personen buiten samen sporten, exclusief de trainer/begeleider, en met inachtneming van de 1,5m. Dit op de sportaccommodatie.

Deze regel betekent voor Swift:
- Dat de training van de recreanten loopgroepen voor de duur van deze maatregelen weer zijn stopgelegd.
- Ook de algemene baantrainingen zijn niet meer toegankelijk voor atleten van 18 jaar en ouder. 
- Bij de specialisatie trainingen wordt door de coördinator bekeken welke trainingen wel, en welke niet door kunnen gaan. Trainingen waarbij er nooit meer dan 4 volwassenen meetrainen, zullen ongewijzigd door blijven gaan. Trainingen waarbij 5 of meer volwassenen meetrainen zullen doorgaan zonder volwassenen, maar wel met de atleten onder 18 jaar.
- Voor de jeugdleden veranderd er niets voor de trainingen.

De groepen waar er wat veranderd zullen van de trainers en/of coördinator hierover een bericht ontvangen.

Volwassen mogen in groepjes van maximaal 4 personen in de openbare ruimte sporten, inclusief de trainer/begeleider, en met inachtneming van de 1,5m. Dit dus bij duurlopen in het bos of de weg.

Kleedlokalen en kantine zijn weer dicht. Omkleden gebeurt dus weer thuis.

Alle evenementen zijn verboden. Dus geen wedstrijden.

Bij het betreden van binnenruimtes, zoals krachthok en materialenhok geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen.

Deze maatregelen gelden vooralsnog voor de komende 4 weken.
Laten we hopen dat hierna we weer aan de slag kunnen met alle groepen.

Bestuur Swift Atletiek.

 

(Update 29-9)

Beste leden en ouders,

Zoals jullie allemaal wel gehoord hebben zijn er weer nieuwe regels/beperkingen ingesteld.
* De kantine is vanaf heden weer gesloten.
* er mogen geen toeschouwers meer op/langs de baan.
* ophalen en brengen tot aan de poort en zorg voor voldoende ruimte tussen volwassenen in.
* na de training graag direct weer naar huis gaan en niet samen buiten de hekken blijven kletsen.
* Alleen tijdens de trainingen en wedstrijden mag van de maximale groepsgrootte van 4 personen afgeweken worden. Voor en na de training en wedstrijd geldt de regel van maximaal 4 personen per gezelschap.
• let op de veiligheid op de parkeerplaats nu het s avonds weer donker wordt, niet alle fietsers gebruiken hun verlichting.

Bestuur Swift Atletiek

(Update 27-8

Na de vakantie zijn er weer een aantal aanpassingen gekomen voor de trainingen en andere zaken.

De meeste zijn al door de coördinatoren gecommuniceerd, maar hieronder nog een opsomming.

* De trainingstijden zijn weer terug naar de oude situatie. Behalve een paar groepen waar de trainingstijden als prettiger werden ervaren. Dit betreft de junioren D op zaterdag.

* Er is geen maximum meer gesteld aan een aantal atleten per groep, of het aantal atleten per trainer.

* Er is geen verplichting meer voor het aanmelden voor een training. Behalve als een trainer dit wenselijk acht.

* Ouders en andere toeschouwers zijn weer welkom op het terrein. Wel met in acht neming van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

* De kantine gaat ook weer open, met een aantal restricties. Vooralsnog alleen toegang tot het terras. Men mag alleen naar binnen om te bestellen of om naar het toilet te gaan. Dit met zo min mogelijk mensen tegelijk, voorkeur 1 persoon maar binnen.
De kantine valt ook onder de horecawet, met de maatregelen die daarvoor gelden. De kantinecommissie gaat de komende weken bekijken of het werken met deze maatregelen haalbaar is voor een kantine die op vrijwilligers draait.

Bestuur Swift Atletiek.

(Update 27-6)

 

-------------------------------------------------

Beste leden,

De afgelopen week zijn er weer een heel aantal maatregelen versoepeld. Ook bij Swift zal er weer meer mogelijk zijn.

* Als eerste zullen de kleedlokalen per direct weer open gaan. Helaas kunnen we door de scherpe hygiëne maatregelen de douches en toiletten in de kleedlokalen nog niet gebruiken. Maar omkleden is weer mogelijk.
We vragen wel iedereen om niet onnodig lang in de kleedlokalen te blijven om iedereen ook de ruimte geven. Ook graag niet voor de deur van de kleedlokalen blijven hangen, maar doe dat een stukje er vanaf. De 1,5m blijft hier natuurlijk ook.


* Verder zal de kantine weer open gaan. Dit wel met een aantal beperkingen. Hieronder een bericht van de kantinecommissie.

Vanaf donderdag 2 juli a.s. zal kantine weer open gaan na afloop van de volgende trainingen, welke alleen door de recreantleden en leden van 18 jaar en ouder worden bezocht.

Het betreft de trainingen op:

  • Dinsdagochtend, kantine open van 10.15 – 11.15 uur
  • Donderdagochtend, kantine open van 10.30 – 11.30 uur
  • Donderdagavond, kantine open van 20.00 – 22.00 uur
  • Vrijdagavond, kantine open vanaf 20.15 uur
  • Zaterdagochtend, kantine open van 10.45 – 12.00 uur. Dit is afhankelijk van wanneer de recreanten weer op de baan gaan trainen.

We willen de kantine open stellen onder de volgende richtlijnen:

  • Leden kunnen alleen buiten plaatsnemen op de stoelen en banken op het terras naast de kantine, op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Niet meer dan één lid mag naar binnen om de bestelling door te geven aan de bar. Bij voorkeur afrekenen via de PIN.
  • Leden mogen dus alleen maar zitten op de stoelen op het terras, dus niet bij elkaar gaan staan.
  • Voor leden is er verder geen toegang tot de kantine, alleen voor het doorgeven van een bestelling en toiletgebruik. Iedereen die binnenkomt, moet de handen wassen met een desinfecterende handgel welke klaar staat bij de ingang.
  • In en rondom de kantine worden de hygiënemaatregelen in acht genomen.

Hiermee kunnen we toch weer na afloop van een training bij elkaar zitten en voldoen we ook aan de Algemene richtlijnen voor terrassen welke zijn opgesteld door de KHN. (zie bijlage Protocol Heropening Horeca KHN).

Het is weer een eerste stap nadat we op 12 maart jl. onze kantine direct moesten sluiten vanwege de Corona. Dus laten we vooral blij zijn dat we als sporters elkaar weer kunnen ontmoeten. Heb begrip voor deze maatregelen en ook voor de kantinemedewerkers die hun best doen om de leden het naar hun zin te maken in deze omstandigheden.

* Tot slot is de 1,5m regel tijdens het sporten vervallen voor iedereen. Wel dient er nog afstand gehouden te worden tussen atleet en trainer. Dit zal het sporten wat makkelijker maken.
Wel is de 1,5m regel nog van kracht bij het binnenkomen en afgaan van ons terrein, en in de kleedlokalen.

Bestuur Swift Atletiek

------------------------------

(Update 16-5, 23.30uur)

Beste leden,

Afgelopen vrijdagavond heeft er overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de coördinatoren. Het opstarten van het trainen voor volwassenen was het onderwerp van gesprek. Vanaf maandag 18-5 kunnen we weer van start met de trainingen voor volwassenen. Alle betrokken groepen ontvangen hier nog een bericht over van hun trainer of coördinator. Deze zal dan ook het precieze start tijdstip melden, dit kan eventueel per groep verschillen afhankelijk van de voorbereiding die het eventueel nog vergt voor de groep en/of de trainer.

Als vereniging zijn we blij dat we iedereen weer trainingen aan kunnen  bieden, al is er wel het een en ander veranderd. Belangrijk is het wel om ons goed aan de voorgeschreven maatregelen te houden, zodat deze situatie voor ons behouden kan blijven. Wij wensen iedereen weer heel veel plezier bij het trainen.

Zijn er vragen over de trainingen dan kunnen deze gesteld worden aan de coördinatoren.
Pupillen - Sidney Steijvers
Junioren CD - Remco Stribos
Junioren AB en ouder (baan) - Guido Klaassen
Recreant Lopers - Mario Lomans

Bestuur Swift Atletiek

--------------------------------------------------------------------

(Update 14-5, 21.30uur)

Beste leden, 

Vandaag hebben wij als bestuur bericht gekregen dat de noodverordening is gewijzigd en dat ook de gemeente Roermond het sporten voor 19+ onder voorwaarden weer toelaat.

Als bestuur gaan we zeer spoedig met de betreffende coördinatoren om tafel om alles goed door te spreken. Deze coördinatoren zullen hierna de trainers en de atleten informeren en instrueren. Nog heel even geduld dus, maar dan mag iedereen ook weer.

Bestuur Swift Atletiek.

---------------------------------------------------------

(Update 06-05, 20.00uur)

Beste leden,

Vandaag heeft de regering bekend gemaakt dat er een versoepeling gaat plaatsvinden voor het buiten sporten in de niet contactsporten. Dit betekent dat ook bij ons de volwassen sporters weer kunnen gaan beginnen. Met een beetje geluk vanaf 11 mei.
Echter zullen er eerst door de Atletiekunie en de gemeente maatregelen en voorwaarden gesteld worden om weer op te starten.
Samen met de betrokken coördinatoren zullen we deze doornemen en hier voor ons een plan neerzetten.
Pas hierna zal door het bestuur en de coördinatoren groen licht gegeven worden om te gaan trainen.

Wij hopen dat dit alles voor 11 mei geregeld is, en dat ook wij op die datum aan de slag kunnen met de volwassenen.

Bestuur Swift Atletiek.


(Update 02-05, 14.00uur)

Beste leden,

Nadat er deze week vanuit de gemeente groen licht is gegeven voor het opstarten van de jeugd trainingen zijn de coördinatoren met het bestuur bezig geweest om aan alle voorwaarden te gaan voldoen.

Concreet betekent dit dat vanaf maandag 4 mei een aantal specialisatie trainingen weer kunnen beginnen. (Natuurlijk alleen voor jeugd t/m 18 jaar) Vanaf zaterdag 9 mei zullen ook de algemene jeugdtrainingen weer gaan beginnen.

Alle betrokken leden worden door de coördinatoren nog geïnformeerd over de geldende regels en omgangsvormen. Dit via de gebruikelijke kanalen. Ook zullen deze in dit nieuwbericht gezet worden op het moment dat ze compleet zijn gemaakt.

Vanmorgen zijn de coördinatoren met een aantal bestuursleden in overleg geweest, en is het terrein klaar gemaakt om te beginnen.
Afstemming met de trainers zal nu zo spoedig mogelijk volgen, waarna er dus begonnen kan worden.

Hou allemaal dus goed de groepsapp's in de gaten, en de email, voor verdere informatie.

Herstart Pupillen

Herstart Junioren 

Protocol AU ouders en atleten

Trainingsschema vanaf mei 2020

Bestuur Swift Atletiek

----------------------------------------------------------

(Update 24-4, 17.00uur)

Beste leden,

Deze week zag het er uit dat we vanaf woensdag 29 april weer konden starten met de jeugdtrainingen. Samen met de trainerscoördinatoren was het bestuur bezig om te bekijken hoe we dit het beste vorm konden geven voor na de meivakantie.

Helaas is de gemeente iets te voorbarig geweest met het bericht over de gedeeltelijke openstelling van de sportparken.
Vandaag bereikte ons het bericht van de gemeente dat 29 april in ieder geval niet gehaald gaat worden. Er is meer voorbereidingstijd nodig voor de gemeente om alle maatregelen en consequenties goed op een rijtje te zetten.

Op dit moment is er dus nog geen duidelijkheid over een datum wanneer er weer begonnen kan worden met sporten voor onze jeugd. En ook is er geen duidelijkheid over de voorwaarden en maatregelen waar we op dat moment aan moeten voldoen.
Het is voor ons dan ook erg lastig, zo niet onmogelijk, om een plan op te zetten voor de herstart van de trainingen. Puur omdat er nog geen voorwaarden bekend zijn.

Wij blijven hierover in contact met de gemeente, en hopen spoedig een positiever bericht uit te kunnen doen.

https://www.roermondsport.nl/corona/

Bestuur Swift Atletiek.

--------------------------------------------------------------------------

(Update 21-4.20.00uur)

Beste leden,

De regering heeft vanavond wat lucht gegeven voor het sporten van kinderen en jongeren.
De komende dagen gaan we als vereniging bekijken hoe wij op een verstandige manier weer trainingen voor de jeugd kunnen aanbieden. Dit zal in overleg gaan tussen het bestuur, de trainerscoördinatoren en natuurlijk de gemeente, die de sleutel in handen heeft.
Ga er vooralsnog van uit dat de algemene trainingen eventueel pas weer kunnen beginnen na de meivakantie.
De specialisatie trainingen voor de jeugd kunnen wellicht eerder, maar daar kan nu nog niets zinnigs over gezegd worden.

Mocht er duidelijkheid zijn over wat en wanneer, dat zal dit via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt worden.

Bestuur Swift Atletiek.

-----------------------

(Update 26-3, 19.00uur)

Beste leden,

Op maandag 23 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen opgelegd aan het land, en een aantal maatregelen doorgezet c.q. verlengd.

De Atletiekunie heeft aan de hand hiervan voor hun verenigingen het advies gegeven dat  verenigingen tot ten minste 1 juni nog ‘op slot’ blijven. Dit betekent geen trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten.

Als Swift volgen wij hierin het advies en de maatregelen die vanuit de Atletiekunie komen. En daaruit volgt dat ook bij Swift tot 1 juni de trainingen niet doorgaan.

De gemeente Roermond heeft voorlopig ook de gemeentelijke sport accommodaties op slot gedaan, waardoor wij ook geen toegang hebben tot onze atletiekbaan en andere gebouwen. We gaan er vanuit dat alle leden dit ook respecteren.

Wedstrijdseizoen.

Alle maatregelen hebben natuurlijk ook een flinke impact op het wedstrijdseizoen. Het is logisch dat alle wedstrijden en evenementen tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Maar de Atletiekunie heeft zelfs bepaald dat de baancompetitie voor 2020 in zijn geheel is afgelast. Dit heeft dus betrekking op de competitie wedstrijden voor alle Junioren en Senioren. Omdat de pupillen AC competitie door de regio georganiseerd wordt, kunnen wij als Regio wellicht hier nog wat aan buigen. Het is echter te vroeg om hier wat van te zeggen.

Ook alle NK’s die tot de zomer gehouden zouden worden zijn afgelast c.q. uitgesteld. De Atletiekunie gaat met de organisaties om de tafel om te bekijken of er hiertoe nog mogelijkheden zijn.

Wat betreft de losse wedstrijden is nog veel onduidelijk voor de periode na 1 juni. Afhankelijk van de duur van de maatregelen zal iedere organisatie zelf moeten kijken of er nog iets mogelijk is.

Zelf sporten.

Verder willen wij iedereen op het hart drukken om de strenge maatregelen ook op te volgen. Als iemand dus zelf wil trainen dan kan dat. Maar sport dan ook alleen, en niet in een groep. Sport je met een ander, hou dan de voorgeschreven afstand van 1,5m aan. En maximaal met 2 personen.

Inning van contributie opschorten of niet

Naast allerlei andere verenigingen en bedrijven (bv 'fitness') heeft ook het Swift-bestuur nagedacht over de vraag of we onze leden financieel moeten compenseren voor het feit dat ze geen gebruik kunnen maken van onze faciliteiten.

Het is geen eenvoudige materie want enerzijds speelt de gedachte 'waarom leden laten betalen voor iets wat niet geleverd wordt' maar anderzijds lopen ook voor Swift allerlei kosten gewoon door. Uiteraard gaan we in overleg met die partijen waaraan Swift moet betalen ondanks dat 'er niet geleverd wordt'. Denk aan bv de huur van de baan (gemeente).

We hebben besloten om het advies van de Atletiekunie in deze te volgen en dat luidt, we citeren:

"We willen iedereen adviseren en vragen om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan zoals gepland en pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang – óf en op welke wijze een financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op dat moment is er een volledig overzicht van de impact van de huidige maatregelen. Dan is er ook ruimte om, als club en als Atletiekunie, goede keuzes te maken inzake verschuiven, verplaatsen of annuleren van activiteiten. Op deze wijze besparen we nu veel werk en leidt het bij niemand tot acute financiële consequenties."

We hopen dat jullie begrip hebben voor deze moeilijke keuze.

Dan wensen wij iedereen nog heel veel sterkte in deze moeilijke tijd, en hopelijk zien we ons spoedig weer op de baan of in de kantine.

Kleine updates worden overigens via de website doorgegeven, dus hou deze ook in de gaten.

Bestuur Swift Atletiek.

----------------------------------------------------------------

(Update 16-3, (21.00uur)

De maatregelen die landelijk genomen zijn zijn op 15-3 voorlopig verlengd t/m 6 april. Dit betekent dat ook bij Swift de situatie blijft zoals deze nu is, tenminste t/m 6 april.

De gemeente Roermond heeft per 13-3 besloten om alle gemeentelijke sportaccomodaties op slot te doen. Hierdoor is er ook geen toegang tot onze atletiekbaan of kantine. Ook deze maatregel geldt voorlopig t/m 6 april.

De Atletiekunie heeft een advies gegeven m.b.t  het samen sporten. Een aantal sporters in Nederland gaat op dit moment buiten sporten. Op de fiets of hardlopend. Ook hiervoor is het advies om tijdens dit sporten zoveel mogelijk te proberen om sociale contacten te vermijden. Samen sporten wordt dan ook sterk afgeraden. Wil je sporten, sport dan alleen.

De Atletiekunie communiceert over de diverse maatregelen en adviezen via de mail naar de besturen van de atletiekverenigingen. Maar ook via de eigen website: www.atletiek.nl .

 

(Update 13-3, 10.00uur)

Beste leden,

De maatregelen die genomen worden voor Nederland zijn gisteren aangescherpt. Dat is vervelend, maar er moeten natuurlijk maatregelen genomen worden.

In navolging van het advies van NOC-NSF , en de Atletiekunie, hebben we helaas moeten besluiten om in ieder geval t/m 31 maart geen trainingen en andere activiteiten plaats te laten vinden. Dit besluit is genomen in samenspraak met de trainerscoördinatoren. 

Deze maatregel geldt voor alle trainingen, vergaderingen, en andere sociale activiteiten.

De geplande ALV op 27 maart zal daarom ook niet doorgaan op deze datum. Afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt zal er gekeken worden naar een nieuwe datum.

We hopen uiteraard, net als jullie, van harte dat we na deze periode weer lekker kunnen gaan sporten.
Mocht de situatie veranderen, zullen we uiteraard het e.e.a. opnieuw overwegen en jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Namens het bestuur,
Marcel Vaessen

gepost door : Marcel Vaessen

Tolerantie hoog in het vaandel

zondag 11 oktober 2020

Om aandacht te vragen voor de gedachten achter Coming Out Day, hebben we zaterdagochtend 10 oktober bij Swift in bijzijn van vele jeugdleden de regenboogvlag gehesen. Deze vlag staat symbool voor de acceptatie en emancipatie van mensen met een andere geaardheid dan de heteroseksuele. Wij trekken het nog iets breder, wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt bij Swift en bij ons kan sporten in een veilige, prettige omgeving. Of ie nu dun of dik is, klein of lang, wit of zwart, moslim of christen, homoseksueel of lesbisch, gehandicapt of niet, iedereen.

Dat belang werd ook nog eens in toespraken door Jan Moors (werkgroep Regenboogstad Roermond) en Marianne Smitsmans (wethouder gemeente Roermond) onderstreept.

Alle aanwezigen, heel erg bedankt voor jullie aandacht.

Het was een mooie ceremonie en de vlag schitterde in het zonnetje !

De regenboogvlag in het zonnetje

De regenboogvlag in het zonnetje

gepost door : Pieter Knelissen

Swift Around The Globe

woensdag 30 september 2020

Na lang beraad is het de jury weer gelukt om uit de leuke inzendingen de winnaars te kiezen van de Swift Around the Globe wedstrijd van dit jaar. Voor de winnaars is er dit jaar een erg coole prijs: een gepersonaliseerde koelkastmagneet! 


Alle inzendingen van dit jaar zijn natuurlijk ook weer toegevoegd aan de wereldkaart.

De winnaars van dit jaar

De winnaars van dit jaar

gepost door : Guido Klaassen

Succesvolle eerste pupillen wedstrijd na de lockdown!

dinsdag 29 september 2020

Op zaterdag 26 September hebben de clubkampioenschappen voor de pupillen plaats gevonden op de baan van Swift Atletiek.
Dit was de eerste wedstrijd na de lockdown met een opkomst van meer dan 50 deelnemers!
De dag begon met vrij veel regen maar toen de onderdelen begonnen was het gelukkig droog.
Voor het eerst werd er gebruik gemaakt van het digitaal invoeren van de uitslagen, dit verliep erg soepel en zo waren de uitslagen meteen zichtbaar.


Het was weer een erg gezellige dag met veel persoonlijke records en zelfs clubrecords van: 
Lucas Rozema (pup C) bij het verspringen: 3.10 meter
Pieter Lammerts (pup A) bij 60m hordelopen: 9.6 seconde 
Jenna Bonaparte (mini) bij 40m sprint: 6.1 seconde
Jenna Bonaparte (mini) bij 40m hordelopen: 9.1 seconde
Lotte van Havere (pup B) bij het verspringen: 3.40 meter
Jonie van der Goor (pup A) bij 60m sprint: 8.7 seconde

 

Nog een speciaal bedankje voor alle ouders, vrijwilligers en trainers die hebben geholpen.
Zonder jullie allemaal was het niet zo'n geslaagde dag geweest!

4 minuten loop pupillen mini, c en b

4 minuten loop pupillen mini, c en b

gepost door : Sidney Steijvers

Swift Around The Globe

donderdag 27 augustus 2020

De vakantie is voor de meeste Swifters weer voorbij en dat betekent dat de Swift Around The Globe foto's ook weer gemaakt moeten zijn.

Het inleveren van de foto's om mee te doen voor de prijzen kan tot 12 september (guido@swiftatletiek.nl)

Traditioneel zal er een geweldige prijs zijn voor de winnaars voor de winnaars.

Alle foto's zullen ook toegevoegd worden op de wereldkaart 

De grote piramide van Swift

De grote piramide van Swift

gepost door : Guido Klaassen

Swift Around The Globe

vrijdag 3 juli 2020

Het is weer bijna zomervakantie. En ook dit jaar is er weer de  "Swift Around The Globe" foto wedstrijd!

Maak dus op vakantie de leukste, raarste, meest creatieve foto met een Swiftshirt. Als je niet op vakantie gaat maar iets anders leuks gaat doen, kan dit natuurlijk ook in Swiftshirt.

Stuur de foto voor 1 september op naar guido@swiftatletiek.nl. Uiteraard gooien wij de mooiste foto's op Facebook.

Een uitermate professionele vakjury beoordeelt de foto's en voor de winnaar is er een leuke prijs.

Alle foto's van vorige jaren zijn ook op de wereldkaart te bekijken:
https://drive.google.com/open?id=1Pz3QLmOxHqVaR-i_7CIQFLqqono&usp=sharing

Een van de inzendingen van vorig jaar

Een van de inzendingen van vorig jaar

gepost door : Guido Klaassen

ABN PubQuiz

vrijdag 8 mei 2020

Na een geweldig spannende strijd, met veelzijdige categorieën, is het uiteindelijk team Small and Bubbly gelukt om de meeste punten te verzamelen. Met 41 van de 52 te behalen punten waren zij de andere teams te sterk. Een mooie tweede plek was er voor Cor & Ona met 38 punten, gevolgd door Gainz met 36 punten. Buiten de top 3 vielen FeierabendFreitag, Team Big Brain, Flebl en Kneusjes met 35, 35, 31 en 26 punten respectievelijk. De virtuele troostprijs gaat naar Def Rhymz Possie met 24 punten. 


We vonden het erg leuk dat jullie mee deden! Wij hebben in ieder geval ook kunnen lachen om jullie antwoorden (tip: eet wat meer groentjes).

gepost door : Guido Klaassen

LK Athletics Champs weer een succes!

maandag 2 maart 2020

Zaterdag 29 februari was de Jo Gerris hal in Roermond weer het toneel voor het LK Athletics Champs voor Pupillen.
De inschrijvingen voor deze dag waren groter dan andere jaren, en dat beloofde al veel voor deze dag.
In de ochtend mochten de jongste pupillen aan de slag, en daar werd dan ook flink gestreden door de diverse teams. Leuk was het ook dat Tura Bruggen de grens overgestoken was, en aanwezig was met een volledig mini-pupillen team.
Na de middagpauze was het de beurt aan de A pupillen, waar nog steviger gestreden werd om de diverse Limburgse titels.
De organisatie kreeg na de wedstrijd diverse complimenten over de organisatie, en mocht dan ook zeer tevreden terugkijken op deze mooie dag.

Ook sportief bleek de wedstrijd voor Swift een succes. Er werden maar liefst 8 van de 24 medailles binnengehaald. Waarbij  er Limburgse titels waren voor Lucas Rozema bij de JPC, en voor Jenna Bonaparte bij de MMP.
In de breedte was er ook veel te vieren, want van de 5 deelnemende teams werden er 4 als winnaar uitgeroepen in hun poule, en 1 team eindigde op de 2e plek.

Al met al mag Swift terugkijken op een mooie geslaagde dag.

Prijsuitreiking bij de jongste pupillen.

Prijsuitreiking bij de jongste pupillen.

gepost door : Marcel Vaessen

Julia Dahmen wederom Nederlands kampioen indoor

zondag 23 februari 2020

Twee weken na het behalen van de Nederlandse titel op de 800 m deed Julia dit nu overtuigend over op de 400 m bij de masters V40. Vanaf het begin bepaalde zij het tempo. En het resultaat mocht er zijn: 1:02.61.

Proficiat met je nieuwe indoorclubrecord.

gepost door : Jan van de Winkel

Bestuursmededeling.

woensdag 19 februari 2020

Beste leden,

Onlangs zijn zeer abrupt 2 bestuursleden, Peter v.d. Zander en Guido Hennissen, opgestapt.
Ze konden zich niet verenigen met (in meerderheid) door het bestuur genomen besluiten c.q. de in het bestuur afgestemde opvolging in diverse kwesties.

We zullen uiteraard gewoon Swift blijven besturen zoals jullie gewend zijn van ons en verwachten niet dat het opstappen van 2 bestuursleden in die zin tot een probleem of 'verminderde service' zal leiden.

Namens het zittende bestuur,
Marcel Vaessen (secretaris)

gepost door : Marcel Vaessen