Swift Atletiek

uitroepteken

Als gevolg van de grote aanwas van nieuwe leden en de doorstroming naar de nieuwe categorieën zijn we helaas genoodzaakt een ledenstop af te kondigen voor de categorieën pupillen A en Junioren D

Mochten wij de beschikking hebben over meer ruimte dan wordt bekeken of wij de ledenstop kunnen opheffen.

Wij hopen op uw begrip.

Aanmelden

Om lid te worden van Swift vul je het aanmeldformulier in. Dit formulier stuur je digitaal naar de ledenadministratie. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar in de eerste vier weken na de ingangsdatum kun je zonder verdere verplichtingen opzeggen. Na deze proefperiode van vier weken is je lidmaatschap definitief en betaal je contributie en ben je de verplichte bijdrage aan de Atletiekunie verschuldigd.

Opzegging

Om je lidmaatschap op te zeggen vul je het opzegformulier in. Na ontvangst van je opzegging krijg je hiervan een bevestiging van de ledenadministratie. Opzegging kan per de eerste van elk kwartaal, of bij opzeggen tijdens de proefperiode per direct. Let op: Bij een opzegging per 1 januari moet de opzegging vóór 1 december zijn ontvangen, anders wordt het lidmaatschap van de Atletiekunie met een jaar verlengd en ben je de kosten daarvoor verschuldigd.

Contributie

Als lid van Swift ben je verplicht om de verschuldigde contributie te betalen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast ben je als lid van Swift ook aangesloten bij de Atletiekunie. Hiervoor is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Wedstrijdleden betalen een jaarlijkse bijdrage voor een wedstrijdlicentie. Nieuwe leden zijn inschrijfkosten verschuldigd. Voor dit jaar zijn de bedragen als volgt.

Categorie Swift Atletiek Unie Wedstrijd Licentie Totaal
Mini Pupillen € 87,00 € 14,85 € 8,05 € 109,90
Pupillen € 87,00 € 14,85 € 8,05 € 109,90
Junioren € 89,00 € 15,65 € 14,30 € 118,95
Senioren € 119,00 € 16,95 € 22,85 € 158,80
Masters € 119,00 € 16,95 € 22,85 € 158,80
Recreanten € 119,00 € 16,95 € 0,00 € 135,95
Niet-actief € 9,80 € 16,95 € 0,00 € 26,75
Administratiekosten nieuwe leden € 0,00 € 7,50 € 0,00 € 7,50
Administratiekosten per acceptgiro betaling € 3,50 € 0,00 € 0,00 € 3,50

De contributie wordt in vier gelijke termijnen aan het begin van elk kwartaal geïncasseerd. Tegelijk met de contributie voor het eerste kwartaal wordt de jaarlijkse bijdrage aan de Atletiekunie en eventueel de kosten voor de wedstrijdlicentie geïnd.

Het heeft de voorkeur om de contributie via een automatische incasso te betalen. Hiervoor maak je gebruik van het Machtigingsformulier automatische incasso. Dit formulier vul je in, print je uit en stuur je na ondertekening naar de ledenadministratie. Dit kan door een scan of foto te maken van het formulier en die per email te versturen naar het e-mail adres op het formulier of door het formulier op te sturen naar:

Swift Atletiek
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 1190
6040 KD Roermond

Als de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door saldotekort, dan maak je het bedrag zelf over op de bankrekening van Swift: NL56RABO0121428109
Als je er voor kiest om geen gebruik te maken van automatische incasso, maak je het bedrag van de contributie vóór de eerste van het kwartaal over op bankrekening: NL56RABO0121428109

Betalingsachterstand

Als de contributie twee weken na de incassodatum niet op de bankrekening van Swift staat ontvang je een betalingsherinnering. Je hebt dan nog 5 werkdagen om de contributie over te maken. Als de contributie na deze termijn nog niet ontvangen is ontvang je een aanmaning. Hierbij worden de wettelijke aanmaningskosten in rekening gebracht.