Swift Atletiek

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door een schriftelijk bericht te sturen naar de ledenadministratie. Afmeldingen kunnen ook per e-mail worden verzonden naar de ledenadministratie

Opzegging geschiedt aan het einde van elk kwartaal met en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Uitzondering zijn de opzeggingen voor eerste kwartaal, opzeggingen dienen dan voor 1 december binnen te zijn anders wordt het lidmaatschap van de atletiekunie automatisch voor een jaar verlengd en bent u de kosten daarvoor verschuldigd.

Post Adres :

Ledenadministratie Swift Atletiek
Postbus 1190
6040 KD Roermond